In het Maanlicht werkt met verschillende methodieken:

SYSTEMISCH WERK

Systemisch werken is een benadering die zich richt op het begrijpen en beïnvloeden van systemen. Een systeem kan van alles zijn: een familie, een team, een organisatie, of zelfs een maatschappij. Systemisch werken gaat ervan uit dat de delen van een systeem onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. Veranderingen in een deel van het systeem hebben dus gevolgen voor het geheel. Bij systemisch werken wordt er uitgezoomd en gekeken naar jou als mens, als onderdeel van een systeem. Het systeem is het grote geheel, het resultaat waarvan jij een onderdeel bent. Het probleem dat jij bij je draagt, is vaak een oplossing voor het gehele systeem. Hierdoor raakt jij verstrikt en laat het probleem zich keer op keer zien, je komt er niet van af, maar jouw probleem is nodig om het grotere geheel in stand te houden. Dit soort patronen worden door systemisch werk inzichtelijk gemaakt

FAMILIE OPSTELLINGEN

Een familieopstelling is een methodiek die gebruikt wordt binnen het systemische werkveld. een opstelling bestaat uit een groep deelnemers die elk een familielid representeren. Deze deelnemers kiezen hun plek in de ruimte, zo ontstaat er een visuele weergave van de relaties en onderliggende dynamieken binnen het familiesysteem. Het geeft je antwoorden op allerlei verschillende vragen en creëert rust voor de vraagsteller én haar systeem. Zo kan het doorwerken op meerdere leden van het familiesysteem.

 Een familie opstelling doe je zonder de aanwezigheid van je familie.

TAO - YIN-YANG

De Tao, afkomstig uit de Chinese cultuur, betekent “de Weg” of “het Pad”. Het is de fundamentele kracht die door de natuurlijke orde van het universum wordt bepaald. Het gaat over hoe (niet) te handelen in het leven, om je leven als een pad te zien, zonder vooraf gesteld doel. Het gaat om de reis. Net als met zeilen; als de wind draait, pas je je koers aan. Zo werkt de Tao; ga met de stroom mee en niet tegen de stroom in, verzet je niet en je bent in harmonie met de Tao.

De Tao is gericht op niet handelen, dat betekent niet ‘niets doen’, dat betekent handelen zonder overbodige inspanning. De constante verandering die plaatsvindt is het enige dat we zeker weten; alles verandert altijd. Net als de seizoenen, die blijven komen en gaan. 

Het yin-yang-symbool, waarin vrouwelijk en mannelijk elkaar aanvullen en samen één geheel zijn, symboliseert de dualiteit in de natuur en in ons allemaal.

SCHADUWWERK

Bij schaduwwerk kijk je naar datgene wat er (onbewust) in jou onderdrukt wordt, wat is er verborgen? Welke verlangens, emoties of angsten staan er in de schaduw? Wat is voor jou onaanvaardbaar, wat is je blinde vlek? Wat mag er niet zijn?

TRANSACTIONELE ANALYSE

Transactionele Analyse is een model waarmee je inzichtelijk maakt welke rol mensen onbewust gebruiken in hun gedachten, gedrag en communicatie. Wat zijn de oorzaken of drijfveren van deze gedachten en gedrag. Deze drijfveren komen voort uit onbewuste leefregels, dat wordt script genoemd. Met Transactionele Analyse wordt uitgezocht waar gedachten, gedrag en manieren van communiceren vandaan komen, ooit hadden ze een doel, maar vaak is dat laten zien van bepaald gedrag niet meer nodig.

MINDFULNESS & MEDITATIE

Mindfulness, ook wel ‘opmerkzaamheid’ genoemd, verwijst naar de ervaring om in het huidige moment te zijn. Het gaat om het -zonder oordeel- volledig aanwezig zijn in het hier en nu, met aandacht voor gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties en de omgeving. Mindfulness wordt vaak beoefend door middel van meditatie, maar het kan ook worden toegepast in het dagelijks leven.

Mindfulness gebruikt technieken als meditaties, de bodyscan, ademhalingsoefeningen en ademwerk zodat men bewust wordt van hun gedachten en emoties. Hierdoor kun je stress verminderen, concentratie verbeteren en leer je jouw situatie steeds meer -simpelweg- te accepteren zoals het is.

KRUIDENGENEESKUNDE

Kruidengeneeskunde (fytotherapie) maakt gebruik van planten en plantaardige stoffen om gezondheidsproblemen te behandelen en te voorkomen. Kruidengeneeskunde benadert de gezondheid holistisch, wat betekent dat het het lichaam als één geheel wordt beschouwd. Kruidengeneeskunde streeft naar het herstellen van het evenwicht in het hele systeem in plaats van alleen de symptomen te behandelen. In veel culturen is kennis over het gebruik van planten voor genezing doorgegeven van generatie op generatie. 

ORTHOMOLECULAiRE THERAPIE

 Je menselijk lichaam is het resultaat van een samenwerking van allerlei cellen en organen. Jouw lichaam is één geheel. Het is belangrijk de oorzaak van de disbalans te achterhalen. Orthomoleculaire therapie maakt gebruik van wetenschappelijke kennis over de fysiologie van het menselijk lichaam. Door voeding en  supplementen in te zetten, wordt het zelfherstellend vermogen van het lichaam gestimuleerd . 

NATUURVOEDINGSKUNDE

Natuurvoedingskunde gaat uit van natuurlijke, onbespoten en onbewerkte voeding. Daarnaast is natuurvoeding gebaseerd op de energie die voeding levert. Niet de energie in de vorm van calorieën, maar de energie die een voedingsmiddel van nature in zich heeft. Een klein voorbeeld: een wortel groeit naar beneden en heeft dus een neergaande, naar binnen gerichte energie, terwijl bladgroenten zoals sla of spinazie naar boven groeien en dus een opgaande, naar buiten gerichte energie leveren.

Het effect van voeding kan afhankelijk van de symptomen voor iedereen anders zijn.

ENNEAGRAM

Het Enneagram geeft je inzicht in jouw persoonlijkheid, je verleiding, vermijding, verslaving en verdediging. Het geeft je een profiel, een blijk van herkenning voor jezelf en de mensen om je heen. Het model gaat voor je werken als je het herkent als de ‘automatische piloot’ in jezelf. Door te werken met het Enneagram maak je bewust wat nog onbewust is in je persoonlijkheid. Het gaat om het herkennen (en betrappen) van je onbewust automatisch denken, voelen en doen. Zodat je bewust een andere (vaak betere) keuze kan maken. Het Enneagram onderscheidt zich van de andere modellen omdat het niet enkel gedrag beschrijft maar ook je drijfveren. Het beschrijft de ‘waarom’ achter jouw denken, voelen en handelen.

TRAUMAVERWERKING

Door gebruik te maken van visualisatie technieken kan de emotionele lading van een gebeurtenis verminderen of verdwijnen. De gebeurtenis zal altijd blijven maar de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis wordt verminderd, waardoor je rustiger reageert op situaties die door je trauma getriggerd worden.

Voor alle therapieën of methodieken geldt: het symptoom is er niet voor niets. Het doel van het symptoom is het overleven van het menselijk lichaam of het overleven van het systeem. Zo in het grote, zo in het kleine.

Chat openen
In het Maanlicht
Waarmee kan ik je helpen?